Quay lại

Nghiệm thu dự án KHCN: “Hỗ trợ xây dựng mô hình ứng dụng chương trình giáo dục Stem trong các nhà trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An”

Huy Khánh  |   25/12/2023

Sáng ngày 19/12, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu dự án: “Hỗ trợ xây dựng mô hình ứng dụng chương trình giáo dục STEM trong các nhà trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.

 Dự án do Trung tâm Giáo dục Thường xuyên làm chủ trì, GS.TS Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, chủ nhiệm dự án. PGS.TS Trần Hữu Hoan - Phó Giám đốc Học viện quản lý giáo dục - Chủ tịch hội đồng nghiệm thu; ThS. Nguyễn Quý Linh - Giám đốc Sở KH&CN - Phó Chủ tịch Hội đồng cùng các chuyên gia trong ngành giáo dục.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu
Dự án triển khai với mục tiêu chính là xây dựng thành công mô hình ứng dụng chương trình giáo dục STEM trong các nhà trường góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục trong chương trình giáo dục, phát triển kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh phổ thông. Dự án đã đi vào nghiên cứu xây dựng khung chương trình, biên soạn tài liệu giáo dục STEM cho 4 cấp học trên địa bàn tỉnh; Xây dựng và triển khai thí điểm 12 mô hình giáo dục STEM cho 4 cấp qua đó đề xuất giải pháp triển khai đại trà giáo dục STEM trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thành viên hội đồng phản biện tại buổi nghiệm thu
Tại buổi nghiệm thu, các thành viên hội đồng phản biện đã đánh giá rất cao kết quả của dự án với sản phẩm nghiên cứu đồ sộ, tính khoa học và thực tiễn cao có thể nhân rộng trên địa bàn tỉnh, đây là bộ tài liệu tham khảo cần thiết và dễ tiếp cận cho các cấp để dạy học. Bên cạnh đó, hội đồng cũng đưa ra một số ý kiến cho cơ quan chủ trì tiếp thu chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo như: Trích dẫn, nguồn tài liệu cần làm rõ hơn, cần có các báo cáo so sánh.. Ngoài ra, hội đồng cũng đề xuất đơn vị chủ trì có văn bản tham mưu cho UBND tỉnh các chính sách nhằm triển khai, đưa giáo dục STEM được đi vào thực tiễn, đáp ứng nhu cầu dạy và học trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Hội đồng thông qua và đồng ý nghiệm thu, xếp loại: Xuất sắc.

Cùng chuyên mục