Quay lại

Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An: Tổ chức điểm cầu tham gia “Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII”

Hồ Thủy   |   7/12/2023

Thực hiện kế hoạch số 211-KH/TU ngày 29/11/2023 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Nghệ An về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương XIII, sáng ngày 4/12, tiếp nối với điểm cầu Trung ương và tỉnh Nghệ An, Sở Khoa học và Công Nghệ An đã tổ chức điểm cầu học tập, quán triệt tại Văn phòng Sở cho toàn thể đảng viên của các chi bộ, đảng bộ cơ sở của đơn vị.

Toàn cảnh điểm cầu Sở Khoa học và Công nghệ
Tại Hội nghị, toàn thể các cán bộ và đảng viên đã được nghe đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt về chuyên đề: “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề: “Chiến lược bảo vệ Tổ Quốc trong tình  hình mới”; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước
 quán triệt chuyên đề
Các chuyên đề tập trung nhấn mạnh vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Trên cơ sở đó, các đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII cụ thể, thiết thực và hiệu quả. Hội nghị được diễn ra đến hết ngày hôm nay.

Cùng chuyên mục