Quay lại

Chuyên san KHXH&NV Nghệ An số tháng 10/2020

  |   11/11/2020

Chuyên san KHXH&NV Nghệ An số tháng 10/2020

Upload

MỤC LỤC

SỰ KIỆN VÀ VẤN ĐỀ

Trương Công Anh

Nghệ An - Những việc cần làm sau Đại hội

1

Nguyễn Khắc Thuần

Xây dựng “Văn hóa Đảng” - Quan điểm cốt lõi nhất quán của Đảng ta

4

KHXHNV& ĐỜI SỐNG

Phạm Văn Hiệp

Nghệ An trong tiến trình hội nhập quốc tế

9

Trần Quốc Thành - Nguyễn Thị Minh Tú

Hội nhập quốc tế lĩnh vực khoa học và công nghệ tỉnh Nghệ An trong giai đoạn phát triển mới

14

KHXH&NV VỚI HỌC ĐƯỜNG

Văn Ngọc Thành

Từ Trường Quốc học Vinh đến Trường Huỳnh Thúc Kháng

21

DIỄN ĐÀN KHXH&NV

Trần Anh Sơn

Doanh nghiệp Nghệ An - Bức tranh toàn cảnh năm 2019 - 2020

27

Tòa soạn

Nghệ An - Doanh nghiệp nhỏ và vừa mong muốn gì?

32

Nguyễn Ngọc Chu

Doanh nghiệp Nghệ An: Năng lực cạnh tranh trong tiến trình hội nhập

40

Phan Huy Hùng

Nghệ An cần có chính sách và hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp trong hội nhập

44

ĐẤT VÀ NGƯỜI NGHỆ AN

Hồ Thủy - Nguyễn Thủy

Dòng họ ở Anh Sơn - Góc nhìn từ văn hóa

49

Linh Nhi - Hồng Bắc

Qua miền chè Gay

54

 

THÔNG TIN - TƯ LIỆU

 

Phạm Xuân Cần

Quốc học Vinh - Mô hình giáo dục Pháp - Việt tiêu biểu, một trung tâm tri thức lớn ở Trung kỳ

59

TIN KHXH&NV

Cùng chuyên mục