Quay lại

Chuyên san KHXH&NV Nghệ An số 9/2020

  |   14/10/2020

Chuyên san KHXH&NV Nghệ An số 9/2020

Upload

SỰ KIỆN VÀ VẤN ĐỀ

Phong Lê

Nguyễn Du và Truyện Kiều - Giá trị trường tồn của văn hoá Việt

1

KHXHNV & ĐỜI SỐNG

 

Tòa soạn

Tân Kỳ mở hướng phát triển du lịch cộng đồng ở Tiên Kỳ

7

Phan Hồng Hải

Lễ hội Bươn Xao - Nguồn gốc ra đời và quá trình hình thành phát triển

13

KHXH&NV VỚI HỌC ĐƯỜNG

 

Thanh Trần

Tạo hứng thú học tập qua mỗi tiết dạy học Ngữ văn ở trường THPT

18

DIỄN ĐÀN KHXH&NV

 

Nguyễn Huy Bằng

Thiều Đình Phong

Nghiên cứu khoa học nền tảng cho sự phát triển của các trường đại học

26

Nguyễn Thức Tuấn

Phát huy tiềm lực Khoa học - công nghệ ở các trường đại học trên địa bàn tỉnh Nghệ An

30

Đặng Quang Khoa

Tháo gỡ khó khăn trong nghiên cứu khoa học tại các trường đại học

36

Trần Văn Dũng

Vài suy nghĩ về vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị Di tích lịch sử Xô viết Nghệ Tĩnh ở Hưng Nguyên, Nghệ An

44

ĐẤT VÀ NGƯỜI NGHỆ AN

 

Minh Hải

GS.TSKH Nguyễn Cảnh Toàn: từ tinh thần tự học đến tư tưởng giáo dục về tự học

49

THÔNG TIN - TƯ LIỆU

 

Phạm Xuân Cần

Xô viết Nghệ Tĩnh qua một số báo chí đương thời

57

TIN KHXH&NV

67

 

 

 

Cùng chuyên mục