Quay lại

Chuyên san KHXH&NV số tháng 8/2020

  |   1/9/2020

Chuyên san KHXH&NV số tháng 8/2020

Upload

 

Mục lục

SỰ KIỆN VÀ VẤN ĐỀ

Vũ Thành Trung

Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 - Mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam

1

Tòa soạn

“Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, do đó, có sứ mệnh đặc biệt”

6

KHXHNV & ĐỜI SỐNG

 

Phạm Xuân Cần

Tính cách Nghệ

13

Lương Đình Hải

Những tính cách nổi trội của người xứ Nghệ - thêm một lời bàn

16

Trương Văn Dũng

Tính cách người Nghệ đối diện với kinh tế thị trường

24

KHXH&NV VỚI HỌC ĐƯỜNG

 

Nguyễn Đình Anh

Vấn đề người Nghệ trong chương trình giáo dục địa phương môn Ngữ văn phổ thông các cấp học ở Nghệ An

31

DIỄN ĐÀN KHXH&NV

 

Mai Văn Hải

Những vấn đề lý luận về tính cách dưới góc độ tâm lý học cá nhân và tâm lý học xã hội: gợi ý cho Nghệ An

35

Nguyễn Khắc An

Tính cách Nghệ và một số vấn đề đặt ra trong giai đoạn hiện nay

40

ĐẤT VÀ NGƯỜI NGHỆ AN

 

Nguyễn Đình Chú

Những nhân vật lịch sử quê hương Lam Hồng trong văn xuôi của cụ Phan

45

Huy Khánh

Danh nhân Thanh Chương

51

Linh Nhi

Nhút Thanh Chương - Đặc sản mang hồn cốt người Nghệ

57

THÔNG TIN - TƯ LIỆU

 

Lê Văn Tùng

Cùng cụ Đào Duy Anh đính chính Truyện Kiều

60

TIN KHXH&NV

67

 

 

 

Cùng chuyên mục