Quay lại

Chuyên san KHXH&NV Nghệ An số 7/2020

  |   29/7/2020

Chuyên san KHXH&NV Nghệ An số 7/2020

Upload

Mục lục

SỰ KIỆN VÀ VẤN ĐỀ

Phong Lê

Đảng với sự nghiệp văn hóa - nghệ thuật Việt Nam thế kỷ XX

1

Đoàn Mạnh Tiến

Nét đẹp nhân văn cao cả trong tư tưởng Hồ Chí Minh về thương binh, liệt sĩ, gia đình liệt sĩ

10

KHXHNV & ĐỜI SỐNG

 

Nguyễn Đức Chiện

Nhận diện giá trị văn hóa cốt lõi của làng Việt trong bối cảnh toàn cầu hóa

13

Đào Khang

Giữ gìn phong tục, tục lệ của làng trong xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An

22

Minh Tuệ

Làng trong tâm thức của người cao tuổi

29

Nguyễn Hồ Lâm

Biến đổi làng nghề truyền thống trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An

38

DIỄN ĐÀN KHXH&NV

 

Hồ Xuân Hùng

Định hướng phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực ở Nghệ An từ 2020 - 2030

43

Trần Quốc Thành

Phát triển cây con chủ lực ở Nghệ An - Những vấn đề cần trao đổi

50

Nguyễn Quốc Hồng

Khu Di tích quốc gia đặc biệt km 0 - đường Hồ Chí Minh cần được tu bổ, tôn tạo

53

ĐẤT VÀ NGƯỜI NGHỆ AN

 

Đinh Thị Hải Đường

Cương Quốc công Nguyễn Xí với vùng đất Cửa Lò thời Lê sơ

56

Lý Việt Quang

Đồng chí Nguyễn Duy Trinh tấm gương người cộng sản kiên trung, suốt đời phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc

63

TIN KHXH&NV

68

 

 

 

Cùng chuyên mục