Quay lại

Chuyên san KHXH&NV Nghệ An số tháng 6/2020

  |   6/7/2020

Chuyên san KHXH&NV Nghệ An số tháng 6/2020

Upload

 

Mục lục

SỰ KIỆN VÀ VẤN ĐỀ

Hồ Bất Khuất

Đất nước đang cần báo chí giám sát và phản biện xã hội mạnh mẽ

1

Phước Huệ

Muốn du lịch phát triển, không thể thiếu vai trò của báo chí

7

KHXHNV & ĐỜI SỐNG

 

Lê Trung Kiệt

Du lịch trong mỗi quan hệ với văn hóa và nhân cách

12

Nguyễn Quốc Hồng

Hội Khoa học Lịch sử Nghệ An - Những dấu ấn trong nhiệm kỳ 2014 - 2019

16

KHXH&NV VỚI HỌC ĐƯỜNG

 

Trần Cao Nguyên

Giá trị những bài viết của Nguyễn Văn Tố trên tạp chí Thanh Nghị

20

DIỄN ĐÀN KHXH&NV

 

Phạm Hồng Long

Khai thác lợi thế để phát triển sản phẩm du lịch biển, đảo ở Nghệ An

26

Trần Thị An

Sinh kế cư dân ven biển Nghệ An - Những biến đổi trong điều kiện phát triển du lịch

31

Lê Thị Hiếu

Biến đổi văn hóa trong thực hành tín ngưỡng của cư dân vùng biển Cửa Lò

37

Thanh Nga

Trăn trở trong đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch ở Nghệ An hiện nay

44

ĐẤT VÀ NGƯỜI NGHỆ AN

 

Phạm Xuân Cần

Nguyễn Thị Thương Uyên

Một nhà báo Nghệ từng làm thư ký cho cụ Phan và cụ Huỳnh

48

Phan Bá Hàm

Nguyễn Khắc Viện một nhà báo lớn của thời đại

56

THÔNG TIN - TƯ LIỆU

 

Bùi Văn Chất (Sưu tầm và biên soạn)

Nghệ An trấn trong Hoàng Việt địa dư chí

59

TIN KHXH&NV

66

 

 

 

Cùng chuyên mục