Quay lại

Chuyên san KHXH&NV Nghệ An số 5/2020

  |   11/6/2020

Chuyên san KHXH&NV Nghệ An số 5/2020

Upload

 

Mục lục

SỰ KIỆN VÀ VẤN ĐỀ

Hải Sâm -

Phan Hữu Thịnh

Hành trình cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh

1

KHXHNV& ĐỜI SỐNG

Lê Thị Hiếu

Quê hương, gia đình, tuổi trẻ Hồ Chí Minh

4

Hồ Thủy (Thực hiện)

Hiệp định EVFTA đối với nông nghiệp Nghệ An - Cơ hội song hành cùng thách thức

9

Nguyễn Viết Hùng - Hồ Thủy

Sở hữu trí tuệ trong Hiệp định EVFTA - Những cam kết quan trọng cần lưu ý

14

Nguyễn Thị Minh Tú

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI Nghệ An năm 2019

20

Trịnh Thị Hà

Chính sách của triều Lê - Trịnh đối với người nông dân Nghệ An thế kỷ XVII - XVIII

27

KHXH&NV VỚI HỌC ĐƯỜNG

Nguyễn Văn Trung

Về triển vọng thắng lợi con đường cách mạng vô sản ở Việt Nam qua một số tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc

34

DIỄN ĐÀN KHXH&NV

Phong Lê

Khoa học xã hội và nhân văn có đóng góp gì trong việc xây dựng và phát huy tinh thần yêu nước và bản sắc dân tộc?

38

Bùi Đình Sâm

Bàn tiếp việc phục hồi Văn miếu Nghệ An

44

ĐẤT VÀ NGƯỜI NGHỆ AN

Hồ Sỹ Hùy

Lý Nhật Quang - Vị Tri châu đầu tiên của Nghệ An

47

Hoàng Anh

Lê Văn Thỏa - Tấm gương nghiên cứu khoa học

52

 

THÔNG TIN - TƯ LIỆU

 

Đào Tam Tỉnh

Giao thương của người Nhật ở Nghệ An

56

 

CỬA SỔ KHXH&NV

 

Nguyễn Khắc Thuần

Tiếp cận đại dịch Covid-19 dưới góc nhìn xã hội học

62

 

TIN KHXH&NV

Cùng chuyên mục