Quay lại

Công bố Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023

Linh Nhi (tổng hợp)  |   19/3/2024

Ngày 12/3/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố xếp hạng Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023 (Provincial Innovation Index - PII). Theo đó, tỉnh Nghệ An xếp hạng 33 với 36,50 điểm

Đại biểu tham dự buổi họp báo 
Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) được xây dựng bám sát cấu trúc của bộ chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu GII (Global Innovation Index) do tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố hằng năm và được Chính phủ sử dụng trong quản lý, điều hành từ năm 2017.
PII gồm 52 yếu tố thành phần, chia làm 7 trụ cột, gồm: 5 trụ cột đầu vào (Thể chế; vốn con người và nghiên cứu, phát triển; cơ sở hạ tầng; trình độ phát triển của thị trường; trình độ phát triển của doanh nghiệp) và 2 trụ cột đầu ra (sản phẩm tri thức, sáng tạo và công nghệ; tác động).
Dữ liệu phục vụ xây dựng bộ chỉ số PII 2023 được lấy từ hai nguồn chính: Từ số liệu thống kê, quản lý Nhà nước được công bố chính thức; từ các Bộ, cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức ở trung ương (có 39/52 chỉ số) và nguồn do các địa phương thu thập và cung cấp - kèm theo các tài liệu minh chứng (có 13/52 chỉ số).
Bảng xếp hạng được công bố thể hiện hiện trạng mô hình phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của 63 tỉnh, thành phố trong năm 2023. Đây là lần đầu tiên bộ chỉ số được Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng trên toàn quốc.
Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, việc so sánh trực tiếp giữa các địa phương chỉ mang tính tương đối, không phải là mục đích chính của bộ chỉ số bởi mỗi địa phương có các điều kiện, đặc điểm khác nhau và có định hướng phát triển khác nhau. Theo đó, Bộ chỉ số PII cung cấp căn cứ khoa học và các minh chứng về điểm mạnh, điểm yếu, về các yếu tố tiềm năng và các điều kiện cần thiết để phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của từng địa phương. Bộ chỉ số hướng đến cung cấp bộ công cụ có cơ sở khoa học và thực tiễn cho lãnh đạo các cấp để ra quyết định, xây dựng và thực thi chính sách, cũng như cung cấp thông tin tham khảo hữu ích về môi trường đầu tư, điều kiện nguồn lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh ở địa phương.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại họp báo
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh:  Báo cáo Bộ chỉ số ĐMST cấp địa phương năm 2023 (gọi tắt là PII) hoàn thành là tài liệu hữu ích, cung cấp các căn cứ khoa học và thực tiễn để các cơ quan, tổ chức, cá nhân và trực tiếp là lãnh đạo các địa phương sử dụng trong xây dựng và thực thi các chính sách để thúc đẩy phát triển KT-XH ở địa phương dựa trên khoa học, công nghệ và ĐMST. Đây cũng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà đầu tư về môi trường đầu tư và điều kiện nguồn lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh ở các địa phương…
Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt và các Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ công bố danh sách các tỉnh có chỉ số PII cao nhất cả nước
Tại họp báo, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố danh sách 10 địa phương có chỉ số PII cao nhất cả nước. Kết quả, các thành phố gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ; các tỉnh gồm Bắc Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Quảng Ninh, Thái Nguyên có bộ chỉ số PII cao nhất cả nước.


Cùng chuyên mục